Perkembangan Penerbitan Perizinan Tahun 2018


1469
Permohonan
1098
SK Terbit
841
SK Terbit Reg thn 2018
508
Dalam Proses
Lihat Detail
100
Dlm Proses >14 hari
Lihat Detail
408
Dlm Proses <=14 hari
Lihat Detail
84
Selesai Menunggu Bayar
28
Permohonan Ditolak
3
Pembatalan
BulanJumlah PermohonanJumlah SK Terbit
Januari709599
Februari760499
Maret00
April00
Mei00
Juni00
Juli00
Agustus00
September00
Oktober00
November00
Desember00