Perkembangan Penerbitan Perizinan Tahun 2017


9821
Permohonan
8164
SK Terbit
8164
SK Terbit Reg thn 2017
729
Dalam Proses
Lihat Detail
489
Dlm Proses >14 hari
Lihat Detail
240
Dlm Proses <=14 hari
Lihat Detail
230
Selesai Menunggu Bayar
698
Permohonan Ditolak
0
Pembatalan
BulanJumlah PermohonanJumlah SK Terbit
Januari24535
Februari951456
Maret14501342
April1041943
Mei955825
Juni573421
Juli928812
Agustus1088901
September831807
Oktober965875
November794733
Desember00