Perkembangan Penerbitan Perizinan Tahun 2018


4415
Permohonan
3993
SK Terbit
3635
SK Terbit Reg thn 2018
419
Dalam Proses
Lihat Detail
330
Dlm Proses >14 hari
Lihat Detail
89
Dlm Proses <=14 hari
Lihat Detail
80
Selesai Menunggu Bayar
277
Permohonan Ditolak
3
Pembatalan
BulanJumlah PermohonanJumlah SK Terbit
Januari704597
Februari926607
Maret9251068
April827699
Mei803750
Juni230266
Juli00
Agustus00
September00
Oktober00
November00
Desember00