Perkembangan Penerbitan Perizinan Tahun 2017


7881
Permohonan
6375
SK Terbit
6375
SK Terbit Reg thn 2017
799
Dalam Proses
Lihat Detail
510
Dlm Proses >14 hari
Lihat Detail
289
Dlm Proses <=14 hari
Lihat Detail
253
Selesai Menunggu Bayar
454
Permohonan Ditolak
0
Pembatalan
BulanJumlah PermohonanJumlah SK Terbit
Januari24535
Februari954455
Maret14521338
April1041941
Mei964819
Juni576418
Juli930807
Agustus1091899
September628597
Oktober00
November00
Desember00